top of page

Jak zacząć medytować w tradycji Himalajskich Mistrzów?


The Path, opracowanie autorstwa Swamiego Jnaneshwara, przygotowane w 1997 roku jako pomoc w programie prowadzonym w Aszramie Swamiego Ramy w Indiach, w Riszikeszu.


Ścieżka Himalajskich Mistrzów jest dogłębnie opisana przez Swamiego Ramę w jego licznych książkach, a także nagraniach video i audio. To opracowanie jest zaledwie przypisem w porównaniu do ogromu wiedzy, którą zostawił po sobie Swami Rama; nie ma też na celu zastąpić bezpośrednich i dogłębnych studiów nad wiedzą źródłową. Wręcz przeciwnie, powstało z nadzieją, że pomoże ci treściwie pojąć zasady, tak że gdy przejdziesz do nauk źródłowych, z większą łatwością przyswoisz głębię tego, co ich autor miał do powiedzenia.


Styl nauczania Swamiego Ramy, na żywo i na piśmie, jest bezpośrednim odzwierciedleniem faktu, że jego punkt widzenia pochodzi z poziomu wiedzy. W jednym akapicie, czy na jednej stronie, może przeplatać tak wiele kluczowych zasad, w prostych słowach, że my, czytający i uczniowie, przechodzimy przez nie i gubimy istotę rzeczy. Ma to też pewne korzyści. Oznacza, że można przeczytać książkę, niewiele z niej pojąć, jednak wystarczająco dużo, by wykonywać niektóre ćwiczenia. Można też odczuwać satysfakcję z przeczytania książki, nie będąc przytłoczonym niezrozumiałą treścią. Jednakże jeśli ma się pełniejszą świadomość tego, co książka przekazuje, zdanie po zdaniu objawia swą mądrość, a jakość praktyki może się znacząco poprawiać. Te same słowa służą każdemu, i temu kto dopiero rozpoczyna praktykę medytacji, i temu kto jest już bardziej zaawansowany.

Niniejsze opracowanie ma na celu pomóc ci zrozumieć, czego szukać podczas studiowania wskazówek Swamiego Ramy odnośnie drogi prowadzącej do oświecenia, o której nieustannie mówił, że jest łatwa i metodyczna, a jednak nikt jej nie rozumie ani nie realizuje. Jeśli starannie będziemy podążać drogą wiedzy, którą nam przekazał, może zdołamy właściwie zrozumieć i realizować to, co przekazywał przez tak wiele lat. I może doświadczymy, że mówił prawdę - że to droga zarówno łatwa jak i metodyczna.

Uzyskanie tego zrozumienia i przekucie go w praktykę jest zasadniczym celem miesięcznego programu w aszramie Swamiego Ramy w Indiach, w Riszikeszu. Podczas tego programu, metodycznie zagłębiamy się w nauki Swamiego Ramy, ujęte w jego książkach, w połączeniu z różnymi ćwiczeniami i ich praktycznym zastosowaniem. To opracowanie jest efektem doświadczeń pracy z uczestnikami programu.


Zwróć uwagę, że celem opracowania jest zwiększenie twojego zrozumienia całego procesu. Możesz potrzebować bezpośredniej pomocy w wykonywaniu praktyk, ćwiczeń czy stosowaniu omawianych metod.W y j a ś n i e n i a w s t ę p n e ________________________________________________________________________________

Z a s ł o n i ę t y c h m u r a m i u m y s ł

W naukach często poruszane są trzy zagadnienia: 1) świat zewnętrzny się zmienia, 2) zmysły nie są niezawodne, and 3) umysł jest zasłonięty chmurami. Trzecie z nich, "umysł jest załonięty chmurami" sprawia wiele problemów. To zagadnienie fundamentalne. To przyczyna tego, że nie widzimy Prawdy, Rzeczywistości, nie mamy wewnętrznego doświadczenia Centrum Świadomości.

Zaćmiony umysł jest także powodem tego, że tak trudno zrozumieć i podążać za naukami, że możemy przeczytać dokładnie cały opis metody medytacji, całkowicie gubiąc jej istotę, nigdy jej nie praktykować, i zastanawiać się, kiedy posiądziemy lub otrzymamy bardziej zaawansowane praktyki. A to jest, w istocie, dokładnie przed naszym nosem.


To nie obraza powiedzieć, że mamy umysły zasłonięte chmurami. To po prostu stwierdzenie określające sedno problemu. Gdybyśmy rzeczywiście je zrozumieli i przyjęli do wiadomości, moglibyśmy podjąć działania, by coś z tym zrobić, i w końcu wyeliminować. Pracować nad problemem zaćmionego umysłu, po pierwsze oznacza zaakceptować jego istnienie. Następnie możemy wyćwiczyć umiejętność świadomej obserwacji, lepiej dokonywać rozróżniania spostrzeżeń i konsekwetnie to kultywować. To oznacza wykonywanie tych samych praktyk, czytanie tych samych książek, słuchania tych samych objaśniej, raz po raz, za każdym razem poszukując czegoś nowego.


Kiedy w wystarczającym stopniu zniwelujemy poziom zaćmienia umysłu, systematyczna natura metody danej nam przez Swamiego Ramę stanie się dogłębnie jasna. Musimy tylko kontynuować pracę nad usuwaniem zasłony chmur, byśmy ostatecznie osiągneli Cel, który Swami Rama określał jako błyskające światło głęboko w nieświadomości. Poziom początkujący - średnio zaawansowany - zaawansowany - istnieje seria nagrań audio nauk Swamiego Ramy dostępnych w Himalayan Institute, zatytułowanych następująco:


Guided Meditation for Beginners (prowadzona medytacja dla początkujących)

A Guide to Intermediate Meditation (przewodnik do średnio zaawansowanej medytacji)

First Step Toward Advanced Meditation (pierwszy krok ku zaawansowanej medytacji)

Meditation for Initiates (medytacja dla osób inicjowanych).


Strona 1 tych nagrań to głównie opis poszczególnych etapów i aspektów medytacji, a strona 2 jest prowadzoną medytacją. Opisy znajdujące się na tych nagraniach mogą być wiece pomocne, zwłaszcza gdy słuchasz uważnie i dostatecznie często, by je przyswoić.


W niniejszym opracowaniu odniesienia do poziomów początkującego, średniozaawansowanego i zaawansowanego są czynione w oparciu o te nagrania audio. Chociaż mają one charakter porządkujący, systematyczny, nie są jednak "systemem". Swami Rama nie stworzył niczego na kształt "nazwy marki" systemu medytacji, sugerując raczej rozpoznanie uniwersalnego aspektu medytacji. Stwierdził, że nauki pochodzą od himalajskich mistrzów, a on jest jedynie posłańcem. Podstawy tych nauk pochodzą z kilku źródeł, włączając Upaniszady, Tantrę, yogę opisaną w Yoga sutrach przez Patandżalego. Nauki nie są częścią żadnej religii.


Jako że żaden szczególny "system" nie jest tu promowany, nie powinniśmy prawdopodobnie podchodzić do podziału na poziomy początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany zbyt rygorystycznie. Powinniśmy raczej zauważać, że Swami Rama zaznaczył pewne pożyteczne granice, byśmy zrozumieli cały proces. Używanie tych trzech nagrań audio jako ogólnego zarysu może iść w parze z różnymi naukami płynącymi z książek. Co się z tej całości wyłania, to jasne zrozumienie systematycznej natury tych praktyk.


Przykładowo, rozdział 6 książki "Medytacja i jej praktyka" jet zatytułowany "Program służący postępom w medytacji". W programie tym Swami Rama podaje użyteczne ramy czasowe, w których wskazuje gdzie skierować największą uwagę - w pierwszym, drugim, dwa do trzech miesięcy później, trzy do czterech miesięcy później, i na późniejszych etapach. Tak więc różne praktyki i odniesienia czasowe w niniejszym opracowaniu idą w parze z serią wspomnianych nagrań audio.


W książce "Droga ognia i światła", tom II, cały proces jest rozbity na osiem jasno wyróżnionych kroków, które należy wdrażać stopniowo w miarę upływu czasu (Swami Rama zaleca, by zobowiązać się do poważnych studiów nad tym procesem przez przynajmniej rok). Te osiem kroków jest opisanych w rozdziałach od 6 do 8, co jest również zgodne ze wspomnianymi czterema nagraniami audio. Zatem, przykładowo, dostrzeżesz, że kroki 1 i 2 są częścią poziomu początkującego, podczas gdy kroki 7 i 8 - częścią poziomu zaawansowanego.

Zgłębianie materiału z tych trzech źródeł (nagrania audio i wspomniane wyżej dwie książki), twoje zrozumienie systematyki metody medytacji z pewnością stanie się pełniejsze. Podsumowanie integrujące część zagadnień z nagrań audio jak i dwóch książek zostało ujęte w niniejszym opracowaniu. Powinno ci się przydać. Kiedy przeczytasz inne książki Swamiego Ramy, zauważysz, że wszystko co w nich opisuje, podąża tą samą usystematyzowaną ścieżką, tylko przy wykorzystaniu innych słów, i przy nieznacznie innym rozłożeniu akcentów. Każdy z tych opisów dodaje nową perspektywę i wgląd w uniwersalny proces medytacji.

S z e ś ć w s k a z ó w e k

Na stronach 13-14 książki "Meditation and its pracice" (Medytacja i jej praktyka) zawarte jest sześć wskazówek. Nie są one w istocie instrukcjami, co robić, określają raczej podstawowe umiejętności, które należy rozwinąć. Biegłość w każdej z tych umiejętności można posiąść z pomocą wielu technik, instrukcji i praktyk. Swami Rama mówi, że aby medytować, będziesz potrzebował nauczyć się:

1. Jak relaksować swoje ciało

2. Jak siedzieć w wygodnej, stabilnej pozycji przeznaczonej do medytacji

3. Jak uczynić oddech spokojnym

4. Jak obserwować obiekty pojawiające się w polu umysłu.

5. Jak badać jakość tych myśli i jak wzmacniać czy wspierać te, które są pozytywne i służą twojemu wzrostowi

6. Jak pozwolić sobie pozostać niewzruszonym w jakiejkolwiek sytuacji, niezależnie czy oceniasz ją jako złą czy dobrą.


Punkty 1-2 odnoszą się głównie do poziomu początkujacego. Punkt 3 do początkująćego i średniozaawansowanego (na poziomie zaawansowanym uzyskujesz poczucie jakbyć nie oddychał-zaczynasz kierować się do wewnątrz, poza oddech). Punkty 4,5 i 6 zaczynasz na etapie średniozaawansowanym i uzyskujesz ich pełne znaczenie w poziomie zaawansowanym.

Wskazówki te są wyjątkowo ważne i nie powinny być traktowane lekceważąco. Bardzo łatwo jest przeczytać te punkty i uważąć, że rozumiesz, co oznaczają. Ich prawdziwe znaczenie i ważność okaże się w całej głębi, kiedy sam zagłębisz się w naukę i praktykę.

Oto przykład: twoje oddychanie jest spokojne, wydaje się proste i nieskomplikowane (takie w istocie jest). Lecz czy wiedziałeś, że świadomość oddechu w punkcie pomiędzy nozdrzami jest zalecaną metodą do uzyskania "otwarcia suszumny"? I że jogini powtarzają, że - według Swamiego Ramy - to najważniejszy element duchowych praktyk?

Inny przykład: obserwowanie myśli może ci się wydawać znajome. Wiele osób wie, że myśli i troski pojawiające się w umyśle powinno się jedynie obserwować, i że trzeba się nauczyć, by cię nie absorbowały. Ale czy wiedziałeś, że w zaawansowanej medytacji celowo kieruje się tysiące myśli z nieświadomości, i że te myśli mogą pojawiać się z częstotliwością kilku na sekundę? To zasadniczo normalne funkcjonowanie umysłu, lecz zazwyczaj nie zauważane. Obserwowanie na tym etapie jest tak naprawdę zalecanym sposobem wypalania samskar, głębokich przeszłych doznań, które konstytuują indywidualną karmę). I praktyka ta jest także kluczowa, by pozostać niewzruszonym, o czym wspomina punkt 6 powyżej.

Zatem nauka podstawowej umiejętności obserwowania myśli zamiast odsuwania ich czy tłumienia, jest niezmiernie ważna, od samego początku praktyki. Wiele nauk, w trakcie każdego z poziomów zaawansowania, będzie się odnosić do jednej bądź więcej z tych sześciu zasad. Świadomość tego będzie niezwykle pomocna w zrozumieniu i praktyki medytacji.


P o t r ó j n y c e l m e d y t a c j i

W książce "Freedom from bondage of karma" (Wolność od więzów karmy) Swami Rama opisuje medytację jako mającą trojaki cel. Pierwszy to uspokoić świadomy umysł. Drugi to nauczyć się jak być nieporuszonym wobec napływu obrazów z nieświadomej części umysłu. Trzeci to wyjście poza świadomy i nieświadomy umysł do wyższego stanu świadomości.

Aby sięgnąć wyższego stanu świadomości, niezbędne jest uzyskanie kontroli nas umysłem nieświadomym. Aby to z kolei było możliwe, świadomy umysł musi być najpierw wyciszony poprzez medytację, żeby zawartość nieświadomości mogła wyjść na powierzchnię. Kiedy nauczysz sie jak być nieporuszony przez to, co się objawia, możesz zacząć wychodzić poza to.

K r o k i w s e s j i m e d y t a